Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BuroCaro

'Op eigen kracht moeiteloos leven"

BuroCaro

Systemisch werken met familie- en organisatieopstellingen


Wat is Systemisch werken:

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.

Deze patronen kunt u in het huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld in uw relatie of op uw werk.


Met de familieopstellingen en organisatieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

Een mooi voorbeeld is de onderstroom van een golf in de oceaan. Wat we zien is een witte, schuimende golf en wat we niet gelijk zien is de onderstroom van het water dat de kracht van de golf bepaalt. Bij systemisch werken gaan we dus op zoek naar die onderstroom.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger


Voor wie:

Voor iedereen die merkt dat hij/zij om wat voor reden dan ook ergens in vastloopt of zich afvraagt waarom iets niet lukt. Om u een idee te geven zijn hier enkele voorbeelden:

  • Angstig zijn
  • Gebrek aan ondernemerschap
  • Doelen niet halen
  • Niet weten wat je wilt
  • Onzekerheid
  • Niet productief zijn
  • Onduidelijke lichamelijke klachten
  • Onrust
  • Extreem verantwoordelijkheidsgevoel

Hoe ziet een familie-of organisatieopstelling er uit?

Een familie- of organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familie- of organisatiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen.

De opstelling start met een kort gesprek over het thema van de vraaginbrenger en de feiten uit zijn stamboom of organisatie waar iemand werkt. De begeleider zal de vraaginbrenger uitnodigen mensen te kiezen die voor zijn familieleden of collega' s representant willen zijn. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen.

Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem ( familie of organisatie/bedrijf) zichtbaar.

Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.


Individueel of in een groep

BuroCaro biedt u zowel individuele- als groepsopstellingen

In juni 2020 wordt er gestart met familieopstellingen in groepen, tevens zijn individuele sessies vanaf dan mogelijk. De groepsbijeenkomsten vinden minimaal 1x per maand op een avond plaats in Paramedisch Centrum de Bleekerij te Boekelo.

Zodra de data's van de groepsbijeenkomsten bekend zijn vindt u deze op de website. Aanmelden kan als inbrenger of als representant.Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie of bedrijf. Ze brengen beweging in de onderstroom, waardoor mensen op een snelle manier dichter bij elkaar en dichter bij de klant en/of doelgroep komen. Het kan op medewerkers- als managementniveau ingezet worden.


De vraag om een organisatieopstellingen kan vanuit medewerkers als management komen.

Voorbeelden van vragen kunnen zijn:

- een individuele medewerker die met een vraag worstelt over zijn/haar loopbaan

- een team dat graag wil onderzoeken hoe het kan dat de samenwerking onderling moeizaam verloopt

- waarom worden resultaten niet behaald?

- waarom is er zoveel ziekteverzuim?


Tarieven

Tarieven worden weergegeven in juni 2020.


Aanmelden voor Systemisch Werk, familie-of organisatieopstellingen

Je kunt je rechtstreeks bij BuroCaro aanmelden vanaf juni 2020 voor een familieopstelling en in het najaar van 2020 voor organisatieopstellingen in groepen als individueel.

Zodra de data's van de groepsbijeenkomsten bekend zijn vindt u deze op de website. Aanmelden kan als inbrenger of als representant.

Wil je vrijblijvend advies of Systemisch Werken of familieopstelling? Of wilt u weten of opstelling binnen het bedrijf of team waar u werkt iets is?

Neem dan contact met me op.

0