Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BuroCaro

Privacybeleid

Het privacybeleid van BuroCaro is bijgewerkt met de maatregelen zoals die zijn vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van BuroCaro. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van BuroCaro te accepteren.

BuroCaro respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

BuroCaro werkt transparant met inachtneming van de wettelijke voorschriften vanuit de privacywetgeving AVG maar ook binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW (Beroepsvereniging van Sociaal Professionals in Sociaal Werk, voorheen NVMW).

Gebruik van verzamelde gegevens

Beveiliging

BuroCaro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van BuroCaro vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer het in het belang van de uitvoering van de dienst noodzakelijk is om gegevens op te vragen of te verstrekken aan derden, wordt u hiervoor altijd schriftelijk toestemming gevraagd.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.


Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.


Hoe lang worden gegevens bewaard?

BuroCaro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u verder geen gebruik wenst te maken van de diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar BuroCaro. Er zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

0