Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BuroCaro

''Op eigen kracht moeiteloos leven"

Carolien Hondshorst - BuroCaro

Voor werkgever


Met de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u kosten besparen door het ziekteverzuim van uw medewerkers tijdig en preventief aan te pakken.

BuroCaro biedt in korte tijd resultaat door een deskundige, oplossingsgerichte en op maat geboden begeleiding.


Bedrijfsmaatschappelijk Werk is kortdurend en gericht op:


Preventie

Het voorkomen van ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim. Er kan daarbij bv sprake zijn van werkstress door overbelasting, conflict met collega of leidinggevende, een verstoorde werk-prive balans.


Herstel en werkhervatting

Medewerker activeren tot zelf de regie te pakken op zijn gezondheid en inzetbaarheid. De medewerker ondersteunen bij het vinden

van zijn intrinsieke motivatie, te leren omgaan met de door hem ervaren belemmeringen en het (her) vinden van de eigen kracht en het zelf oplossen van problemen.


Bemiddeling bij conflicten

Dit kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, tussen werknemers of in teams.


Nazorg na een traumatische ervaring door agressie of een ongeval

Bij een traumatische ervaring op het werk of een trauma dat rechtstreeks betrekking heeft op een medewerker en impact heeft op collega's en/of teams.  

Voor werknemer


Bedrijfsmaatschappelijk Werk richt zich op werknemers die om een bepaalde reden niet meer in staat is om goed te functioneren op het werk en/of in de thuissituatie. Gesprekspartners zijn daarbij altijd de werkgever (vaak een teammanager, personeelsadviseur of verzuimmanager) en de werknemer.


In het leven zijn er verschillende factoren die uw werk en dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.

Samen met u als werknemer kijk ik welke invloeden ervoor zorgen dat werken niet meer zo goed lukt of niet meer zo efficiënt gebeurt.

Daarbij kijken we naar invloeden vanuit de werksituatie en ook uw privé situatie. U kunt daarbij denken aan:

 • werkstress door overbelasting, hoge werkdruk, vaak met psychische of fysieke stressklachten
 • individuele of samenwerkingsproblemen met collega's of leidinggevenden
 • onzekerheid over de toekomst door reorganisatie
 • re-integratie na langdurig ziekteverzuim
 • functioneringsproblemen door verzuim,
 • overplaatsing of re-integratiemotiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling
 • traumatische ervaring door agressie of overval
 • problemen met uw persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit
 • overlijden, verlies en rouw
 • ongewenste omgangsvormen
 • verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen
 • persoonlijke problemen zoals schulden, verslaving-, opvoeding- of relatieproblemen
 • discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie

Werkwijze


Intake

Tijdens de intake maken we nader kennis met elkaar en brengen we in kaart brengen waar u tegenaan loopt op uw werk en dagelijks functioneren.

We maken afspraken rondom vertrouwelijkheid. Ik ben geregistreerd bij het Registerplein voor Maatschappelijk Werk en houd mij aan de beroepscode en richtlijnen rondom privacy.

Naar het intakegesprek worden de doelen opgesteld en komt er een advies over het aantal sessies, dit wordt uitgewerkt in een intakeverslag.

Als zowel werknemer als werkgever instemmen met het advies gaan we aan de slag met de concrete doelen en de uitvoering van het begeleidingsplan.


Verslaglegging

De werkgever wordt met toestemming van werknemer na elk gesprek op de hoogte gehouden van het proces door middel van een voortgangsverslag. Dit verslag is altijd gezien en akkoord bevonden door werknemer alvorens het naar werkgever gaat.


Tussentijds evaluatie

We staan er regelmatig bij stil of de begeleiding nog naar wens verloopt en/of uw begeleidingsvraag aangepast moet worden.


Afronding en eindevaluatie

Het eindgesprek is me u als werknemer en indien gewenst ook met uw werkgever.

Aanpak


Mijn aanpak is oplossingsgericht, op maat en kortdurend. Na het intakegesprek komt er een advies van minimaal 1 tot maximaal 6 sessies.

We werken eraan dat het eigen oplossend vermogen van de merknemer zodanig hersteld, dat werknemer weer in staat is op eigen kracht in een gewenste situatie te komen en daar te blijven.


Mijn werkstijl is inlevend, doortastend, confronterend en waar nodig luchtig en relativerend.


Medisch inhoudelijke gegevens worden niet gedeeld met de werkgever. De richtlijnen van de beroepscode Maatschappelijk Werk (Registerplein) worden voortdurend nageleefd.


De gesprekken vinden plaats binnen het bedrijf, thuis bij medewerker of in de praktijk van BuroCaro te Boekelo.

Tarieven voor de Werkgever


Het tarief is €75,- per uur

Verslag: €30,- per verslag


De tarieven zijn exclusief BTW

Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd of verplaatst worden.

Daarna is 100% van het afgesproken tarief van de sessie verschuldigd.


Vragen of aanmelden


Wilt u vrijblijvend advies over Bedrijfsmaatschappelijk Werk?

Neem dan contact met me op.

0